Zarząd

Prezes Zarządu:

mgr Zenon Szewczyk

Pełnomocnicy Zarządu:

Anna, Krystyna Bielarz
Jadwiga Malczyk

Rada Nadzorcza:

Adam Piwowarczyk                    - Przewodniczący RN
Barbara Kiebzak                        - Zastępca Przewodniczącego RN i Przewodnicząca Komisji Rewizyjno-Gospodarczej
Anna Olszanecka                       - Sekretarz RN
Agata Migdałek                          - Członek RN
Bernadeta Putyra                       - Członek RN