Kontakt

Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców
ul. Aleja Matki Bożej Fatimskiej 3
34-100 Wadowice

NIP: 551-000-70-73
REGON: 001010319