Kontakt

Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców
ul. Aleja Matki Bożej Fatimskiej 3
34-100 Wadowice

NIP: 551-000-70-73
REGON: 001010319

Centrala: +48 33 823 38 56, +48 33 823 38 57
Email: pss_wadowice@prezentacje.pl
Fax: +48 33 823 38 59
Prezes Zarządu: +48 33 873 36 70; +48 502 235 640
Kadry: +48 33 872 05 53
Księgowość: +48 33 872 05 46